Неділя, 2019-05-19, 7:19 PM
Вітаю Вас Гість | RSS

         Деражнянська ЗОШ №1 І-ІІІ ст.

                                  Головна Мій профіль Вихід
Вчись бути першим!
Меню сайту
Статистика

Звіт директора школи

Звіт директора школи  Косевич Оксани Михайлівни

на загальних зборах  07 червня 2016 року

 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України № 55 від 28.01.2005 року "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні в черговий раз проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Основна діяльність школи була спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу.                                                                      

Деражнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1  є колективною власністю   

Деражнянської районної ради   Управління та фінансування здійснюється відділом освіти       Деражнянської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1963 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,2 га. У 2015-2016навчальному році працювало 55 педагогічних працівників та 20 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 496 учнів у 21 класі, середня наповнюваність класів становить 24 учні. За індивідуальною формою навчання навчались 5 учнів.  Протягом ряду років контингент школи залишається стабільним, спостерігається тенденція збільшення контингенту учнів.

Це свідчить про позитивне ставлення батьків до навчання дітей у нашій школі. Щорічно ми набираємо без проблем перші класи. А на наступний, 2015-2016 навчальний рік до 1-го класу подано 64 заяви.

 

Паспорт діяльності

Деражнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Деражнянського відділу освіти Хмельницької області

на 2015-2016  навчальний рік

 

      Загальні показники:

№ п\п

Показники

Стан

1

Кількість класів

21

2

З українською мовою навчання

21

3

Загальне число вихованців школи

496

4

Наповнюваність класів

24

5

Загальна кількість працівників

Педагогічних

Обслуговуючий персонал

75

55

20

6

Загальна площа всіх приміщень

 

7

Площа навчальних приміщень

 

8

Кількість робочих місць у комп’ютерному класі

20

9

Забезпеченість навчальними кабінетами

9

10

Забезпеченість підручниками та навчальними текстами

7962 екз. підручників

10600 примірників художньої літератури

11

Число книг у шкільній бібліотеці (на одного учня)

18 підручників

24 примірники художньої літератури

12

Кількість їдалень

2

13

Кількість посадових місць у їдальні

60/60

14

Площа земельної ділянки

0,08 га

15

Профільні класи

11 – історичний

10- філологічний

 

Кадрове забезпечення

Ефективно здійснювалася кадрова політика. Школа оптимально укомплектована педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Середній вік вчителя в педагогічному колективі складає 43 роки. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. 96 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іпtel «Навчання для майбутнього» та ІКТ, 20% пройшли навчання за програмою «Цифрові технології»,  навчання інформаційним технологіям по програмі Іпtel «Навчання для майбутнього»  за версією  «10». Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа є лідером у районі. Більша частина педколективу, а це 31 учитель має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід колективу.

У розрізі базових дисциплін укомплектованість педагогічними кадрами складає 100% . Середні тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить   16,8 год.

Мета і принципи освітнього процесу в школі.

-  Школа будує свою освітню програму, виходячи із принципів саморозвитку учнів, підвищення їхньої особистої відповідальності за результати навчання, за життєві досягнення.

-  У школі реалізується ідея створення не тільки освітнього, але комунікативного середовища, тобто простору для продуктивного спілкування і взаємодії, що поєднує дітей і дорослих, що дозволяють їм розвиватися і реалізовувати свої можливості.

-  Освітні проекти і програми школи орієнтуються на формування навичок просування й успіху, як особистого, так і командного. В успішній школі навчаються і працюють успішні люди – і навпаки.

-  Усім надаються рівні шанси . Створення профільних класів дозволяє кожному учню обрати свій власний освітній маршрут: проектну діяльність, освітні програми, факультативні курси, гуртки.

Система освіти

         Щорічно відповідно до чинного законодавства проводиться облік дітей - 6-18 років, т; дітей яким на 1 вересня поточного року виповнюється 6 років. В травні місяці видано наказ № від «Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку». Відповідно до цього наказу в школі створено робочу групу для проведення якісного і своєчасного обліку дітей на території з обслуговування закріпленої за школою. Розпочинається формування списків дітей шкільного віку мікрорайону школи відповідно до інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. В серпні проводимо уточнення цих списків і до 5 вересня здійснюємо перевірку дітей в навчальних закладах. В минулому навчальному році всі діти шкільного віку були охоплені навчанням. Для дітей 6-річного віку в школі працювала школа майбутнього першокласника. Так в цьому році школу майбутнього першокласника відвідувало 65 дітей.

       Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів :початкова школа - 1-4 класи, у яких навчалося 220 учнів;  основна - 5-9 класи, навчалося 232 учні; старша - 10-11 класи, навчалося 44 учні;  з них 5 учнів навчалося за індивідуальною формою навчання.

Мною, як керівником навчального закладу особлива увага звертається на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

 

- Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.

- На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

-  Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого дотримання всіх норм і правил шкільного життя.

-  Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі функції.

  Навчальний процес школи здійснюється за навчальним планом, за кількістю годин інваріантної та варіативної складових.

 

Дирекція школи проаналізувала рух учнів упродовж навчального року і виявили,  що за період з 1 вересня минулого року по 1 травня цього року із закладу вибуло 6 учнів (переважна більшість за межі Деражнянського району), та прибуло 10учнів ( 6 учнів з Деражнянського НВК №2).

 

     За рахунок варіативної частини у школі запроваджуються різноманітні факультативи та спецкурси, предмети за вибором, додаткові години на вивчення окремих предметів:

       -  початкова школа: Українська мова

                                Російська мова

- основна школа         Російська мова

Етика

Факультатив «Міфологія»

Факультатив «Практикум з правопису   української мови»

Факультатив «Корисні навички»

-        старша школа  Курс за вибором «Практикум із синтаксису української мови»

                                     Українська мова

                                     Історія                        

що дають можливість учням зробити свій вибір і обрати той предмет з якого вони бажають поглибити свої знання.

    Згідно з розпорядження Міністерства освіти і науки України старша школа є профільна.

Згідно з Концепцією, допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах із метою професійно орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Формі її реалізації - введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.

В нашій школі допрофільне навчання учнів 8-9 класів організоване наступним чином:

8-А, 8-Б класи – класи із поглибленим вивченням української мови та історії ;

9-Б клас - клас із вивченням української та англійської мови;

     Як форми реалізації допрофільної підготовки, збільшено години на вивчення  української мови, англійської мови, історії .

            Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом МОН України від 11 вересня 2009 року № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» профілізація старшої школи організована наступним чином:

10 клас - філологічний профіль (профіль української філології).

     11 клас - суспільно- гуманітарний профіль (історичний).                                                                                                

Результативність навчання в профільних класах :

   11 клас: історія України: 10-12 балів — 12 %, 7-9 балів — 56 %, 4-6 балів -     32 %. Якісний показник становить 68 %.

                 Всесвітня історія : 10-12 балів — 32%, 7-9 балів — 56%, 4-6 балів  12%. Якісний показник становить 88 %.

   10 клас: українська мова: 10-12 балів — 12 %, 7-9 балів — 70 %, 4-6 балів 18%. Якісний показник становить 82 %.

                 українська література : 10-12 балів — 18 %, 7-9 балів — 65%, 4-6 балів 17%. Якісний показник становить 83 %.

Таким чином можна зробити висновок: профілізація старшої школи є оптимальною та доцільною.

Методична робота.

          Головним завданням школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя зокрема й колективу в цілому. Тому робота спрямована на формування особливого типу педагога з новим мисленням - демократичним, інтуїтивним, прогностичним. Розв’язанню цього завдання сприяє розроблена оптимальна модель шкільної методичної роботи.

           В 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив  школи продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Організація навчально- виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей і обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації», реалізуючи модель школи «Школа розвитку успішної особистості» та спрямував свої зусилля на вирішення таких завдань:

- удосконалення методичної та експериментально-дослідницької підготовленості вчителів, оволодіння ними ІКТ;

- впровадження інноваційних форм та методів роботи, підвищення якості навчально-виховного процесу;

- підвищення самоосвіти, самоконтролю і самооцінки роботи кожного вчителя;

- організація науково-дослідницької роботи учнів;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів.

      У школі діє певна система методичної роботи, її сітка створена на діагностичній основі.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР). де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих групи, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.

У школі працюють м/о: вчителів початкових класів, вчителів-філологів, математики,фізики та інформатики, вчителів природничих дисциплін, суспільних наук, іноземної мови. Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється добрими показниками.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

У 2015-2016 навчальному році атестувалося 11 учителів. За результатами атестації 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» , 1 підтверджено першу кваліфікаційну категорію, 5-ти - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 - встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  1- підтверджено звання «Вчитель- методист»,   1- встановлено педагогічне звання    «Вчитель- методист»,  2 - підтверджено звання  «Старший учитель», 1 - встановлено звання  «Старший учитель».

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих груп.

  В районному конкурсі «Учитель року 2015-2016»  у номінації «Вчитель захисту Вітчизни» переможцем став Мельник С.П.,  у номінації «Вчитель англійської мови  »  – Кузнєцова О.О.  

Педагоги школи є активними учасниками ярмарки педагогічних ідей та інновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». На обласному конкурсі  призові місця здобули: творча група Косевич О.М., Сідлецький В.М. – 1 місце, творча група Колодій О.П., Заремба О.В. – 1 місце, творча група вчителів української мови (кер. Шевчук М.В.) – 1 місце,  розробка  вчителя початкових класів  Туз О.Г. – 2 місце, розробка  вчителя початкових класів  Семченко В.І. –     2 місце.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяє зробити висновок про організацію навчально-виховного процесу на високому рівні.     

            Важливу роль в реалізації методичної проблеми школи відіграють педради. Особливо вдало проходять педради з нетрадиційними формами проведення: круглий стіл, панорама творчих ідей, методичний аукціон, тренінг. Головна їх функція – вироблення курсу діяльності колективу.

          В 2015-2016 навчальному році заплановано та проведено наступні засідання педагогічних рад:

  • Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2014-2015 навчальний рік та завдання в новому навчальному році;

- Про стан та заходи щодо поліпшення науково-дослідної та методичної роботи в школі;

  • Особистісно орієнтовані технології у виховному процесі;
  •  Піднесення ролі шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів інтересу  до книги, до читання  .

       Позитивно сприятливий клімат педагогічного колективу створюється завдяки психологічним заняттям просвітницького змісту, тренінгам, які проведено практичним психологом: «Професійний імідж учителя» , «Застосування форм і методів інтерактивного навчання»,  « Вплив емоцій на фізичний стан здоров’я» 

      У методичному кабінеті постійно функціонує виставка матеріалів, що розкривають систему роботи педагогів, аналізують результати навчальної роботи, використання нових навчальних технологій, розробки виховних заходів, розвивальних ігор. Ці матеріали розкривають основні питання роботи з оновлення освітнього середовища навчального закладу, містять рекомендації щодо форм і методів пізнавальної роботи з учнями, оновлення структури уроків, методики їх проведення. Практична реалізація завдань, спрямованих на підвищення результативності роботи педагогів, відбувається в усіх організаційних формах: масових, групових, індивідуальних, традиційних і нетрадиційних. В учительській для педагогів представлено інформацію на постійно діючих стендах: «Контроль за навчально- виховним процесом- якість роботи школи», «Увага, атестація», «Методика- наука, заснована на творчості» ,«Творча лабораторія вчителя», «Тобі, класний керівник».

             У 2015-2016 навчальному році педагоги закладу долучалися до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів: вчитель початкових класів Туз О.С. працює в «Школі вищої педмайстерності» на базі ХОІППО, працюємо над реалізацією інноваційного проекту  «Школа успішної особистості». Директор школи працює в клубі творчо працюючих директорів «Шлях до успіху», заступник директора - в клубі творчо працюючих заступників  «Пошук». Тарнавська А.В. пройшла навчання за програмою «Уроки сталого розвитку».

          Головним завданням методичної служби школи є турбота про розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в цілому. Вирішенню завдань методичної роботи школи сприяє удосконалена модель методичної роботи школи на 2015-2016 н.р.

 

                                                     

Навчальна діяльність учнів

Протягом 2015-2016 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2015 року навчанням в  першому класі були охоплені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 67 учнів.

    5 учнів за станом здоров'я (згідно рекомендації лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною  формою навчання.

      Згідно державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти забезпечувались принципи наступності між початковою, основною і старшою школами . Про якість знань випускників основної та старшої школи свідчать результати  річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

      З 9-х класів випускається 54 учні . З високим рівнем навчальних досягнень базову школу закінчують 5 учнів (10 %), достатнім і високим  рівнем навчальних досягнень – 26  учнів (35%), достатнім і середнім рівнем    навчальних досягнень - 19 учнів (35%), початковий рівень -4 учні (7 %). Претендентами на отримання  свідоцтв   з відзнакою  є 5 учнів: Барабаш Дарина, Колодій Наталія,  Марар Анна, Несвідоміна Єлизавета, Щесняк Богдан.

З 11-го класу випущено 26 випускників. З високим рівнем знань 2  учні-    8%, достатнім і високим 8 учнів -32%, середнім і достатнім 15 учнів- 60%.  

       Нагороджені золотими медалями ”За високі досягнення в навчанні” 2 учні:  

  1. Гончар Наталія
  2. Сіднєва Аліса

Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” нагороджені – 5 випускників школи:

Молочнюка Максима, Свириду Ірину - за особливі успіхи у трудових навчальних технологій;

Гюмюшлю Дарію  - за особливі успіхи у вивченні української літератури;

Гребенюк Ірину- за особливі успіхи у вивченні біології, екології;

Якимовського Вадима - за особливі успіхи у вивченні астрономії.

  Протягом навчального року було використано такий вид контролю, як контроль за виконанням прийнятих рішень, який ефективно вплинув на результати діяльності педколективу по впровадженню в практику роботи школи проблемних питань. З метою контролю за ходом навчально-виховного процесу, його результативністю, аналізу діяльності педколективу, виявлення основних проблем та вироблення шляхів їх реалізації, адміністрацією школи відвідувались уроки, виховні заходи.

      Практична реалізація закону “Про освіту”, національної доктрини розвитку освіти, завдань Державної національної програми “Освіта”, ”Концепції профільного навчання в старшій школі», розбудови української національної школи,  регіональних програм, передбачають суттєве поліпшення якості роботи школи, педагогічних кадрів, підвищення престижу професії вчителя, підвищення його соціального статусу, стимулювання професійного росту педагогів.

    Підвищення професійної майстерності педагогів в плані роботи школи передусім пов’язано з методичною діяльністю педагогічного колективу. В школі склалась певна система методичної роботи з педагогами, яка включає як масові, так і індивідуальні форми, що взаємодіють, доповнюють одна одну – це шкільні методоб’єднання вчителів початкових класів (керівник Дацюк Л.С.), вчителів – філологів (керівник Самітовська Н.М.), вчителів точних наук (керівник  Лузум О.М.), вчителів іноземних мов (керівник Ладор В.П), вчителів суспільних дисциплін (керівник Заремба О.В.), вчителів природничого циклу (керівник Яворська І.А.), класних керівників  (керівник  Колодій О.П.).

Робота над науково-методичною проблемою, робота психолого-педагогічного семінару – сприяли виробленню єдиної педагогічної позиції і підходів до проблемних питань. Значна увага в минулому навчальному році приділялась питанню вдосконаленню організації самоосвітньої роботи вчителів, реалізацію індивідуальних самоосвітніх програм, підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, з урахуванням їх компетентності, потреб та інтересів.

Практикувалась робота творчих груп вчителів, школа передового педагогічного досвіду, школа педагогічної майстерності. Вивчались питання організації та впровадження основних елементів інтерактивних методів навчання , особистісно-зорієнтованих технологій

          Методична проблема над якою працює школа спрямована на формування соціалізованої, зрілої до життя особистості, особистості- лідера, шляхом впровадження ідей гуманізації освіти, системи особистісно-орієнтованого навчання та виховання, розвиток творчих здібностей вихованців засобами інноваційних педагогічних технологій.

Згідно річного плану роботи значна увага приділялась розвитку творчих здібностей, нахилів у талановитих, обдарованих дітей. Як результат - учні школи посіли ІІ районне місце за підсумками  участі в ІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад, здобувши, 41 районне місце та 22 обласних.

Призером Всеукраїнського етапу Шевченківського мовно-літературного конкурсу стала учениця 9-Б класу Барабаш Дарина (ІІІ місце), вчитель – Шевчук М.В.

      Призерами ІІІ ( обласного)  етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів стали:

       - Барабаш Дарина, 9 клас – 1 місце в конкурсі ім. П. Яцика, вчитель – Шевчук М.В. ; 1 місце в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчитель – Шевчук М.В., 3 місце на олімпіаді з української мови та літератури, вчитель – Шевчук М.В., 3 місце на олімпіаді з французької  мови

                 -  Кравчук Вероніка, 4 клас – 3 місце в конкурсі «Юний натураліст», вчитель- Луцькова Л.В..

        - Несвідоміна Єлизавета, 9 клас – 2 місце на олімпіаді з історії, 2 місце з історії рідного краю , вчитель – Заремба О.В., 2  місце в конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням в номінації історія, вчителі – Колодій О.П., Заремба О.В., 3 місце  в олімпіаді з російської мови , вчитель – Фурман Т.В.

         - Туз Дарина , 8 клас – 2 місце на олімпіаді з історії, 2 місце з історії рідного краю , вчитель – Заремба О.В.

         - Гончар Наталія  , 11 клас – 2 місце на олімпіаді з історії, 2 місце з історії рідного краю , вчитель –  Колодій О.П.

       -  Гребенюк Ірина , 11 клас - 3 місце на олімпіаді з біології, 1 місце в конференції МАН з екології,  вчитель –Яворська І.А.

       - Сіднєва Аліса, 11 клас - 3 місце 2 місце на олімпіаді з правознавства , вчитель – Колодій О.П.

- Колодій Наталія , 9 клас – 1 місце в конференції МАН з математики, вчитель Лузум О.М.

- Щепанова Іванна, 10 клас - 3 місце на олімпіаді з місце з історії рідного краю, вчитель – Кулик Н.П.

- Молочнюк Максим (11 клас), Березовський Дмитро (10 клас), Велика Олександра (9 клас) – 1 командне місце в обласній спартакіаді допризовної молоді.

 Команда школи здобула перше місце в обласних змаганнях «Ігри патріотів»

Призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів та конкурсів стали:

- Щуцька  Софія, 3 клас -  ІІ місце  в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, вчитель Туз О.Г.

- Зищук Дарина , 3 клас  - ІІІ місце  в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, вчитель  Возна І.В.

- Кравчук Вероніка, 4 клас  - ІІ місце  в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, вчитель Луцькова Л.В.

- Кирилюк Тетяна, 5 клас - ІІ місце  в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, вчитель  Голуб О.А.

- Котик Анастасія , 5 клас  -  ІІІ місце  в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчитель  Голуб О.А.

- Докалюк Владислав, 6 клас - ІІ місце в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчителі – Нарихнюк М.І., Романова С.С., ІІ місце   в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика – вчителі Нарихнюк М.І,  Романова С.С.

- Барабаш Тарас, 6 клас – І місце на олімпіаді з математики, вчитель Лузум О.М.

 -  Онофрійчук Валентина, 7 клас – І місце на олімпіаді з біології, вчитель –Яворська І.А., ІІІ місце на олімпіаді з математики, вчитель Лузум О.М., І місце в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, вчитель Голуб О.А.,  ІІІ місце на олімпіаді з хімії , вчитель Радзієвська Н.М..

- Романова Катерина, 7 клас – конкурс «Найкращий читач», керівник  Познякова Л.В.

- Туз Дарина,8 клас  - І місце на олімпіаді з історії . вчитель Заремба О.В., І місце на олімпіаді з англійської мови, вчитель Онофрійчук Н.М., ІІІ місце на олімпіаді з хімії , вчитель Радзієвська Н.М., І місце в конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням , вчитель Шевчук М.В.

-  Буга Софія, 8 клас - І місце в конкурсі ім. П. Яцика, вчитель – Шевчук М.В., І місце на олімпіаді з української мови та літератури, вчитель Шевчук М.В., І місце в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчитель Шевчук М.В.

- Нікіфоров Назар,  8 клас – ІІ місце на олімпіаді з трудового навчання, вчитель Ільніцький А.Б.

- Охоцька Анжеліка, 8 клас, ІІІ місце на олімпіаді з фізики, вчитель Іванченко О.С.,

 - Барабаш Дарина, 9 клас – І місце в конкурсі ім. П. Яцика, вчитель – Шевчук М.В. ; І місце в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчитель – Шевчук М.В., І місце на олімпіаді з української мови та літератури, вчитель – Шевчук М.В., І місце на олімпіаді з французької мови

  - Несвідоміна Єлизавета, 9 клас – І місце на олімпіаді з історії, вчитель – Заремба О.В., І місце на олімпіаді з англійської мови, вчитель Онофрійчук Н.М., І місце на олімпіаді з російської мови, вчитель Фурман Т.В., І місце в конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням в номінації історія, вчителі – Колодій О.П., Заремба О.В.

- Щесняк Богдан, 9 клас - ІІ місце на олімпіаді з біології, вчитель Яворська І.А.

- Колодій Наталія , 9 клас – І місце на олімпіаді з географії, вчитель Сідлецький В.М., І місце на олімпіаді з трудового навчання, вчитель Шинкарчук Н.Г., ІІ місце на олімпіаді з правознавства – вчитель Колодій О.П., ІІІ місце на олімпіаді з фізики, вчитель Кожушко Т.М.

- Юрєва Богдана, 9 клас, ІІІ місце на олімпіаді з інформаційних технологій, вчитель Іванченко О.С.

- Велика Олександра , 9 клас – ІІ місце в захисті робіт МАН , вчитель Фурман Т.В.

- Кучер Дмитро , 10 клас – ІІ місце на олімпіаді з німецької мови,  вчитель Прокофєва С.І.

- Щепанова Іванна, 10 клас – І місце на олімпіаді з історії, вчитель Кулик Н.П., ІІІ місце в захисті робіт МАН , вчитель Самітовська Н.М.

- Зубач Юлія , 10 клас -  ІІ місце на олімпіаді з біології, вчитель Яворська І.А.

- Березовський Дмитро, 10 клас – ІІ місце на олімпіаді з трудового навчання, вчитель Ільніцький А.Б

- Янін Вадим, 10 клас – І місце в захисті робіт МАН , вчитель Кулик Н.П., ІІІ місце на олімпіаді з правознавства – вчитель Колодій О.П., ІІІ місце на олімпіаді з економіки – вчитель Колодій О.П.

- Єкімова Ілона, 10 клас   ІІІ місце   в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчитель  Голуб О.А., ІІ місце на олімпіаді з української мови, вчитель  Голуб О.А.

- Шинкарчук Костянтин , 10 клас, ІІІ місце на олімпіаді з інформаційних технологій, вчитель Іванченко О.С.

- Сіднєва Аліса, 11 клас - І місце на олімпіаді з правознавства – вчитель Колодій О.П., І місце на олімпіаді з англійської мови – вчитель Ладор В.П.,  І місце на олімпіаді  з хімії , вчитель Радзієвська Н.М., І місце на олімпіаді в захисті робіт МАН, ІІ місце на олімпіаді з математики , вчитель Лознєва Н.В., ІІ місце на олімпіаді з екології , вчитель Яворська І.А.

- Гончар Наталія, 11 клас – І місце на олімпіаді з історії, вчитель  Колодій О.П., ІІІ місце на олімпіаді з географії, вчитель Сідлецький В.М.,  І місце в конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, вчитель - Кондратюк Н.О., ІІ місце в конкурсі захисті робіт МАН - вчитель Кондратюк Н.О.

- Свирида Ірина, 11 клас, І місце на олімпіаді з трудового навчання – вчитель Штнкарчук Н.Г.

- Гребенюк Ірина, 11 клас- І місце на олімпіаді з біології - вчитель Яворська І.А.

 - Гюмюшлю Дарія , 11 клас –І місце на олімпіаді з російської мови- вчитель Фурман Т.В.

- Якимовський Вадим, 11 клас, І місце на олімпіаді з астрономії, вчитель Іванченко О.С., ІІІ місце на олімпіаді з інформаційних технологій, вчитель Іванченко О.С.

- Бумбур Вікторія , 11 клас   ІІІ місце   в Шевченківському мовно-літературному конкурсі, вчитель Кондратюк Н.О.

       На сьогодні ми маємо реальні підтвердженн

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031